Meditation

Guidet meditation i Buddhistisk Gruppe Viborg

Buddhistisk Gruppe Viborg havde sidste fælles meditation mandag d. 25. juni 2018. Gruppen er nu lukket og vi henviser i stedet til de nærmeste centre og grupper, der også tilbyder ugentlige guidede meditationer. Find dem under “Centre i DK”

 

 


Om diamantvejsbuddhistisk meditation

I Buddhistisk Gruppe Viborg bruger vi de diamantvejsbuddhistiske meditationer som de er blevet overleveret i den tibetanske Karma Kadjy linje. Overførslen er gået fra lærer til elev helt tilbage til den historiske Buddha Shakyamuni.

Meditation på diamantvejen er karakteristisk ved, at man arbejder med lys- og energiformer udtrykt som forskellige buddhaer, der alle symboliserer sindets forskellige kvaliteter og egenskaber. Ved at man gennem meditation identificerer sig med buddhaformerne, udvikler man de samme egenskaber i sit eget sind.

Vores meditationer er på dansk. Vi mediterer både sammen og individuelt. Vores buddhistiske belæringer og metoder er videregivet mundtligt fra lærer til elev. Det betyder, at man som ny får det hele forklaret af en med erfaring. Man behøver derfor blot at komme til de fælles meditationsaftener og bliver på den måde langsomt sat ind i det hele.

På et tidspunkt kan man gå i gang med en individuel praksis, som også videregives af en erfaren buddhist. På denne måde mediterer man selv derhjemme, mens man fortsat kommer jævnligt til de fælles meditationsaftener.

Både vores fællesmeditation, de individuelle meditationer og måden hvorpå vi arbejder med metoderne generelt er alle overleveret af Lama Ole Nydahl. Vi har derfor også en løbende kontakt med vores lama, der vejleder os i al vores praksis.

Alle de øvrige ca 640 centre arbejder på samme måde og man vil kunne være med til en fælles meditation i dem alle.

Du kan læse mere om meditation på diamantvejen på Karma Kadjy Skolens hjemmeside www.buddha.dk her.